សារពីព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ

លោក តេង ឆាយ

ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ បណ្តាក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិបានសំឡឹងឃើញពីការវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យសំណង់ជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគរបស់បណ្តាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ វិស័យនេះបានរួមចំណែកក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងបានស្រូបយកកម្លាំងការងារជាងច្រើន។ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ​ក៏ដូចជាបណ្តាទីក្រុងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត បុរី អគារធំៗ ត្រូវបានសាងសង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានការចូលរួមពីកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកក្នុងចំណែកដ៏ច្រើនលើសលុប។ ដើម្បីឲ្យអគារតូច ឬធំស្គឹមស្កៃអាចរំលេចនូវសោភណ្ឌភាព និងភាពរឹងមាំបាន ស្ថាបត្យករ និងវិស្វករជំនាញសំណង់ស៊ីវិលដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលបានសម្រឹតសម្រាំងយ៉ាងល្អ និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ជាធាតុយ៉ាងសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាន។​

ជាការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការធនធានពលកម្មប្រកបដោយបញ្ញា និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម និងសំណង់ស៊ីវិល ក៏ដូចជាបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លូន ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលបានប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិជាប់ក្តី មិនជាប់ក្តី អាចជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យសំណង់ស៊ីវិល និងស្ថាបត្យកម្មនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាជាថ្នាលសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់។

ការបណ្តុះបណ្តាលនៅទីនេះ មិនត្រឹមតែផ្តោតសំខាន់លើជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានបញ្ជ្រាបនូវសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលជាធាតុមិនអាចខ្វះដែលបណ្តាក្រុមហ៊ុនត្រូវការជាចាំបាច់។ និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីទីនេះ បានក្លាយជាមន្ត្រីរាជការ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ ក្រុមសិក្សាគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម អ្នកម៉ៅការសំណង់ និងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសំណង់។

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១• General English
• Information Engineering
• Korean
• Advanced Engineering Mathematics
• Mechanics of materials
• Construction materials
• Architecture
• Computer aided modeling (Sketch up)
• Survey engineering
• Construction technology
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២• General English
• Korean
• Advanced Engineering Mathematics
• Technical English
• Construction machinery
• Mechanics of materials
• Construction Safety
• Survey engineering
• Construction technology
• Structural analysis
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១• General English
• Basic Construction management
• Structural Concept
• Electricity in building
• Fluid mechanics and Hydraulics
• Soil mechanics
• Wood design
• Steel design
• Structural analysis
• Reinforced concrete design
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២• General English
• Shop drawing
• Steel design
• Reinforced concrete design
• Thermic in building
• Hydrology
• Prestressed concrete design
• Bridge design
• Foundation design
• Highway and road design
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១• Sanitary
• Prestressed concrete design
• Bridge design
• Foundation design
• Highway and road design
• Computer aided project planning
• Cost estimation
• Computer aided land development
• Computational aided structural analysis
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២• Vocational Consciousness
• Engineering management
• Construction law
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ជំនាញស្ថាបត្យកម្ម
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១• General English
• Korean
• Architecture and Art &Liberal Art2
• Architectural Modeling 1 (sketch-up)
• Building Construction
• Architectural Design Process
• Architectural Design Studio I
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២• General English
• Korean
• Architecture and Art &Liberal Art3
• Architectural Modeling 2 (3D-max)
• Structural Concept in Architecture
• Building Material
• Architectural Design Studio II
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១• General English
• Architectural Analysis of Structure
• Building Survey
• Architectural Design Studio III
• History of Cambodia Architecture
• Housing Architecture
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២• General English
• Structural Design in Architecture
• Building Construction Detail
• Electricity in Building
• Architectural Design Studio IV
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១• Technical English
• Sanitary
• Architectural Design Studio V
• Theory of Traditional Architecture
• Contemporary Architecture
• ECO Architectural Design
• Interior Design
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២• Technical English
• Acoustic
• Architectural Design Studio VI
• Aesthetics of Architecture Details
• Architectural Landscape
• Project Management 1
ឆ្នាំទី៥ឆមាសទី១• Vocational Consciousness
• Architectural Design Studio VII
• Urban Analysis
• Public Design
• Building Code and Management
• Project Management 2
ឆ្នាំទី៥ឆមាសទី២• Engineering Management
ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១• General English
• Industrial Mathematics
• Physics
• Physical education
• Geology
• Mechanics of material
• Construction material
• Construction practice
• Fitting
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២• General English
• Industrial Mathematics
• Physics
• Technical drawing
• Basic Computer
• Soil mechanics
• Construction practice
• Construction technology
• Surveying I
• Structural analysis
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១• Electricity in building
• Sanitary
• Construction practice
• Construction technology
• Structural analysis
• Surveying II
• Architecture
• Foundation concept
• Computer aided drawing design (Auto CAD)
• Reinforced concrete structure
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២• Entrepreneurship
• Vocational Consciousness
• Construction safety
• Construction practice
• Reinforced concrete structure
• Concept of steel structure
• Management / Cost estimation
• Road concept
• Computer aided modeling (3D)
• Shop drawing

ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ)

$400
$400
 • ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
  និង
  ១៣ៈ០០ - ១៦ៈ០០

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)

$700
$700
 • ជាប់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
  និង
  ១៣ៈ០០ - ១៦ៈ០០
Coming Soon

ថ្នាក់បន្តវិស្វករ (ចុងសប្តាហ៍)

$700
$700
 • ជាប់បរិញ្ញាបត្ររង ឬបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
 • សៅរ៍-អាទិត្យ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
  និង
  ១៣ៈ០០ - ១៧ៈ០០
  with 1 hour break
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
លោក តេង ឆាយ
ប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

ប្រធានមហាវិទ្យាល័យសំណង់ស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យកម្ម

លោក ស វុទ្ធី
អនុប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោកស្រី ឆោម ធីតា
អនុប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោក ទូច ឌីវ៉ាន់ពិសិដ្ឋ
អនុប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោក ខឹម ជានរិន្ទ
ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មឋានលេខា

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោក វ៉ែន ចាន់តារ៉ា
ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍សម្ភារសំណង់

ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍សម្ភារនៃមហា.សំណង់និងស្ថាបត្យកម្ម

លោក សិព ភគវន្ត
អនុរក្សមហាវិទ្យាល័យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក ប៊ុន វ៉ៅ
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោក ហោ សុខអេង
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោកស្រី ចន សត្យា
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោក សុខ សុភី
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លោក ហុង វាសនា
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក ភឹម វឿន
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក ឡុង ដារ៉ារិទ្ធ
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក អ៊ូចស៊ឹម គឹមសុខហេង
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក លី ផល្គុនសត្យា
មន្ត្រីមន្ទីរពិសោធន៍

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក ប្រាក់ កែវពង្សវីរៈ
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក ស៊ុន វណ្ណា
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

លោក គង់ តារា
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រស្ថាបត្យកម្ម

លោក ឡេង ឡៃហុក
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រស្ថាបត្យកម្ម

លោក សៀង វណ្ណារិទ្ធ
សាស្រ្តាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រប្លង់និងរចនា

លោកស្រី ហ៊ន សំនៀង
មន្ត្រីមន្ទីរពិសោធន៍

បរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិល

ទំនាក់ទំនង

លោក សិព ភគវន្ត

016 385532 / 017 362886