សារពីប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

ស៊ុំ សុចិន្តា

វិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដើរតួជា “មាសបៃតង” រួមចំ៉ណែកដល់ការអភិឌ្ឍនសេដ្ឋកិច្ច សង្គមតាមរយៈការបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារ បង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងប្រយោល ដែលជម្រុញការនាំចេញនៅនឹងកន្លែង។ ក្នុងនោះយើងខ្ញុំបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ តាមរយៈជម្រុញនិងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញថ្មីបន្ថែមដល់អ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដែលជាតម្រូវការទីផ្សារទេសចរណ៍ទាំងបរិមាណនិងគុណភាព។

តាមរយៈនេះ ខ្ញុំបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍និងឆ្លៀតឱកាសចូលរួមសិក្សាលើមុខជំនាញទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ព្រមទាំងជំនាញសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបអារហារដែលជាផ្នែកមួយនៃ Food & Beverage ដើម្បីបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅនិងពង្រីកសេវាទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ។

 

 

អត្ថប្រយោជន៍

 • សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីបរទេសនិងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ សណ្ឋារគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។
 • សិក្សាផ្តោតលើទ្រឹស្តី ៣០% និងអនុវត្តជាក់ស្តែង ៧០% ។
 • បន្ទប់ទ្រឹស្តីនិងអនុវត្តបំពាក់ដោយឧបករណ៍សម្ភារទំនើប ។
 • កម្មវិធីសិក្សាស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិ។
 • អំឡុងពេលសិក្សា និស្សិតនឹងមានកន្លែងចុះកម្មសិក្សាការងារនៅតាមសណ្ឋារគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ល្បី។
 • និស្សិតនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ២ដងក្នុង១សប្តាហ៍។
 • បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតមានឱកាសទទួលបានការងារធ្វើដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យតាមរយៈមហាវិទ្យាល័យផ្ទាល់។
 • និស្សិតអាចស្នាក់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់វិទ្យាស្ថាន ដោយបង់ថ្លៃស្នាក់នៅក្នុងតម្លៃពិសេសបំផុត។
 • វិទ្យាស្ថានមានរថយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសិស្ស-និស្សិត។
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេស (English)
 • ភាសាកូរ៉េ (Korean)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication)
 • ភាសាកម្មវិធី Java (Java Programming)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការ (Operating System)
 • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រវគ្គ២ (Computer Image Design 2)
 • រចនាគេហទំព័រវគ្គ១ (Web Design 1)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយ Access (Database Application Using Access)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេស (English)
 • ភាសាកូរ៉េ (Korean)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication)
 • ភាសាកម្មវិធីតាមបែប OOP (Object Oriented Programming)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្នាតធំ (Fund. Of Enterprise Networking)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Database Fundamental)
 • គោលការណ៍ និងរចនាគំនូរជីវចល (Prin. & Design of Animation)
 • រចនាគេហទំព័រវគ្គ២ (Web Design 2)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • គ្រប់គ្រងទូទៅ (General Management)
 • វិភាគ និងរចនាប្រព័ន្ធ (System Analysis and Design)
 • សរសេរកូដសំរាប់គំនូរជីវចល (Mul. Media Authoring & Scripting)
 • ភាសាកម្មវិធី PHP និង MySQL (PHP & MySQL)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេប្រើដោយ SQL Server (Database Server Using SQL Server)
 • ប្រព័ន្ធ Routing Protocols និង Switching (Routing Protocols & Switching)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Conciousness)
 • បច្ចេកវិទ្យា Web 2.0 (Web 2.0 Technology)
 • បច្ចេកវិទ្យា Dot Net (Dot Net Technology)
 • ភាសាកម្មវិធី PHP និង MySQL កំរិតខ្ពស់ (Advanced PHP & MySQL)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ (Mobile App Development)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេប្រើដោយ Oracle (Database Server Using Oracle)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមេលើ Windows (Windows Server)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១
 • អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រជាមួយ Dot Net (Web Development with Dot Net)
 • វិធីសា្រវជ្រាវ និងការសរសេរសារណា (Research Method & Prop. Prep.)
 • អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រជាមួយ PHP និង MySQL (Web Develop with PHP & MySQL)
 • បច្ចេកវិទ្យា WAN (WAN Technology)
 • សុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ (Computer Security & Disaster Recovery)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២
 • គ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT Project Management)
 • ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Linux (Linux Server)
 • សុវត្ថិភាពអ៊ិនធើណែត (Internet Security)
ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
 • គណិតវិទ្យា (Mathematics)
 • កីឡា (Physical Education)
 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ(Public Administration)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ (Computer Fundamentals)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating System)
 • ភាសាកុំព្យូទ័រ (Computer Programming)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ វគ្គ១ (Basic Computer 1)
 • រចនារូបភាព (Computer Image Design)
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
 • ភាសាកុំព្យូទ័រ (Computer Programming)
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យលើ Access(Database Application using MS. Access)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ វគ្គ២ (Basic Computer 2)
 • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវគ្គ១ (Maintenance 1)
 • រចនារូបភាព (Computer Image Design)
 • រចនាគេហទំព័រ (Web Design)
 • CISCO 1: គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្នាតធំ (CISCO 1: Fundamentals of Enterprise Networking)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication)
 • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវគ្គ២ (Maintenance 2)
 • កាត់តវីដេអូ និងសម្លេង (Multimedia Editing)
 • បចេ្ចកវិទ្យា Web 2.0 (Web 2.0 Technology)
 • ភាសាកម្មវិធី Visual Basic វគ្គ១ ( Visual Basic 1)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Windows វគ្គ១ (Windows Server 1)
 • CISCO 2: Routing Protocols និង Switching (CISCO 2: Routing Protocols & Switching)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
 • សហគ្រិនភាព (Entrepreneurship)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication)
 • គោលការណ៍ និងរចនាគំនូរជីវចល (Principle & Design of Animation)
 • ភាសាកម្មវិធី Visual Basic វគ្គ២ ( Visual Basic 2)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Windows វគ្គ២ (Windows Server 2)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux (Fundamentals of Linux OS)
 • CISCO 3: Routing Protocols និង Switching​​ (CISCO 3: Routing Protocols & Switching)

Higher Diploma

$350
$350
 • ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)

$500
$500
 • ជាប់ប់ាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
Coming Soon

Weekend

 • Comming Soon
  with 1 hour break
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
ស៊ុំ សុចិន្តា
ប្រធាន

អនុបណ្ឌិត

ថៃ ឆារ៉ាត់
អនុប្រធាន

អនុបណ្ឌិត

ហ៊ាន វណ្ណារិន
អនុប្រធាន

អនុបណ្ឌិត

សុខ ចាន់ទី
សាស្ត្រាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រ

ស៊ុន សុនិមល
សាស្ត្រាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រ

លោកស្រី ហេង ចរិយា
092-959585

th.info@npic.edu.kh