Detail

ការការពារគម្រោងជំហ៊ានទី១ របស់និស្សិតឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យអេឡិចត្រូនិក

ការការពារគម្រោងជំហ៊ានទី១ របស់និស្សិតឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីឈានដល់ការបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រលងបញ្ចប់របស់និស្សិតថ្នាក់វិស្វករ